Monoklonálne protilátky v liečbe Covid-19

12.11.2021

https://lekarskenoviny.sk/index.php/2021/11/11/europska-liekova-agentura-odporucila-registraciu-monoklonalnych-protilatok-na-liecbu-covid-19/

Čo dokáže zastaviť zbytočné úmrtia na Covid?

Účinná liečba 2 kombináciou monoklonálnych protilátok " Kasirivimab / imdevimab" pre vysoko rizikových a starších 65 + pacientov s pozitivnym, PCR testom potvrdeným Covid- 19, je dostupná ( alebo do niekoľkých dní bude) aj vo vašej najbližšej nemocnici.

1. Podáva sa formou 20 minút trvajúcej infúzie, s následným cca 1 hodinu trvajúcim sledovaním stavu, potom pacient môže ísť domov.

2. Na podanie liečby vás môže odoslať všeobecný ( obvodný) lekár a vy si telefonicky dohodnete v nemocnici ( obvykle na urgentnom príjme) termín podania.

3.Liečbu treba podať skôr, ako je pacient odkázaný na liečbu kyslíkom.

4. Nie je určená pacientom na pľúcnej ventilácii, na neinvazívnej ventilácii ( tzv. hi - flow alebo HFNO)

3. Podanie liečby je bezplatné, ale je podmienené podpisom Informovaného súhlasu.